OglašavnajeBarban 33, 52207, Barban, Istarska županija, Hrvatska, 45.0642082, 14.0149695