OglašavnajeBarban 43, 52207, Barban, Istarska županija, Hrvatska, 45.0643746, 14.0183688