OglašavnajeBarban 70, 52207, Barban, Istarska županija, Hrvatska, 45.0643415, 14.0162239