OglašavnajePartizanska ulica 24, 32227, Borovo, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.4022396, 18.973184