OglašavnajePartizanska ulica 36, 32227, Borovo, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.4030038, 18.9707593