OglašavnajeUlica Milana Milankovića odvojak 1, 32222, Bršadin, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.3644086, 18.9103245