OglašavnajeVaraždinska ulica 71, 42205, Cargovec, Varaždinska županija, Hrvatska, 46.2856136, 16.2642795