OglašavnajeUlica Grada Vukovara, 31431, Ćepin, Osječko-baranjska županija, Hrvatska, 45.5322841, 18.5623399