OglašavnajeUlica Ivana Meštrovića 7, 32221, Cerić, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.3115331, 18.8570966