OglašavnajeUlica Ivana Meštrovića 53, 32272, Cerna, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.182623, 18.6983562