OglašavnajeVeliki šor 32, 32257, Drenovci, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 44.9222088, 18.9165568