OglašavnajeUlica Augusta Šenoe 1, 32236, Ilok, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.2230791, 19.3714708