OglašavnajeUlica Augusta Šenoe 3, 32236, Ilok, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.2228842, 19.3715733