OglašavnajeUlica Augusta Šenoe 5, 32236, Ilok, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.2227723, 19.3715803