OglašavnajeUlica Ivana Gorana Kovačića 115, 32236, Ilok, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.2244529, 19.3920484