OglašavnajeUlica kralja Tomislava 2, 32236, Ilok, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.2223417, 19.3712278