OglašavnajeUlica kralja Tomislava 6, 32236, Ilok, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.222373, 19.3707718