OglašavnajeUlica kralja Tomislava 94, 32236, Ilok, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.2230122, 19.3621677