OglašavnajeUlica kralja Tomislava 98, 32236, Ilok, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.2230277, 19.361684