OglašavnajeUlica Matije Gupca 14, 32236, Ilok, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.2217162, 19.3799302