OglašavnajeUlica V. Kraljevića 32, 32236, Ilok, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.225292, 19.364125