OglašavnajeUlica Petra Berislavića 8, 32281, Ivankovo, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.2834979, 18.6821284