OglašavnajeŠanac ulica 6, 32237, Lovas, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.2618758, 19.1785641