OglašavnajeUlica Silvija Strahimira Kranjčevića 15, 32237, Lovas, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.2265584, 19.1723239