OglašavnajeUlica Silvija Strahimira Kranjčevića 23, 32237, Lovas, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.2259767, 19.1728268