OglašavnajeUlica Silvija Strahimira Kranjčevića 45, 32237, Lovas, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.2238009, 19.1748986