OglašavnajeUlica hrvatskih vojnika 29, 32221, Marinci, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.3405968, 18.9033172