OglašavnajeUlica kralja Krešimira 3, 32245, Nijemci, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.1362081, 19.0422664