OglašavnajeUlica kralja Krešimira 5, 32245, Nijemci, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.1361357, 19.0421834