OglašavnajeUlica Matije Antuna Reljkovića 2, 32245, Nijemci, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.1420515, 19.0205758