OglašavnajePodrute 65, 42220, Novi Marof, Varaždinska županija, Hrvatska, 46.1524784, 16.2586861