OglašavnajePodrute 83A, 42220, Novi Marof, Varaždinska županija, Hrvatska, 46.1579521, 16.2572125