OglašavnajeUlica Maršala Tita 140, 40000, Novo Selo Rok, Međimurska županija, Hrvatska, 46.4307529, 16.4504601