OglašavnajeUlica Maršala Tita 18, 40000, Novo Selo Rok, Međimurska županija, Hrvatska, 46.4274803, 16.4683066