OglašavnajeUlica Maršala Tita 22, 40000, Novo Selo Rok, Međimurska županija, Hrvatska, 46.4275868, 16.4677671