OglašavnajeOštrice 38, 42220, Oštrice, Varaždinska županija, Hrvatska, 46.1876458, 16.3576823