OglašavnajeOštrice 41, 42220, Oštrice, Varaždinska županija, Hrvatska, 46.1880132, 16.3572751