OglašavnajeOštrice 43, 42220, Oštrice, Varaždinska županija, Hrvatska, 46.1881085, 16.3570454