OglašavnajeUlica Ante Kovačića 10, , Poljana Biškupečka, Varaždinska županija, Hrvatska, 46.2686526, 16.3222274