OglašavnajeUlica 22. lipnja 2, 51000, Rijeka, Primorsko-goranska županija, Hrvatska, 45.3484788, 14.4209915