OglašavnajeUlica doktor Zdravka Kučića, 51000, Rijeka, Primorsko-goranska županija, Hrvatska, 45.3225155, 14.4778866