OglašavnajeJurišićeva ulica 12, 42204, Seketin, Varaždinska županija, Hrvatska, 46.2295843, 16.338714