OglašavnajeUlica Matije Gupca 27A, 42204, Seketin, Varaždinska županija, Hrvatska, 46.2233088, 16.3435465