OglašavnajeUlica Braće Radić 70, 32255, Soljani, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 44.9528453, 18.9811755