OglašavnajeUlica Matije Gupca 119, 32255, Soljani, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 44.9449407, 18.9643575