OglašavnajeVrbanjska ulica 29, 32255, Soljani, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 44.9549145, 18.962461