OglašavnajeUlica Franje Tuđmana 13, 32241, Stari Jankovci, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.2493132, 18.9087261