OglašavnajeUlica Franje Tuđmana 2, 32241, Stari Jankovci, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.2500823, 18.9075623