OglašavnajeUlica Franje Tuđmana 79, 32241, Stari Jankovci, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.2492634, 18.9088082