OglašavnajeUlica Franje Tuđmana 8, 32241, Stari Jankovci, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.2507101, 18.9062145